درباره ما

فرابرد دادهﻫای ايرانیان، دارای برند فرابرد، دارنده پروانه ايجاد و بهره برداری از شبكه ارتباطات بی سیم ثابت (FWA) با شماره: 13-16-3 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیويی، یکی از پیشگامان ارائه كننده خدمات پهنای باند اختصاصی سازمانی و خانگی در اﺳتانﻫای تهران و البرز می باشد.

021 – تلفن تماس : 41598000
info@faraborddi.com : ایمیل

درباره ما

فرابرد داده های ايرانیان، دارای برند زی-تل، دارنده پروانه ايجاد و بهره برداری از شبكه ارتباطات بی سیم ثابت (FWA) با شماره: 13-16-3 از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیويی

فرابرد © دارای مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی